FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 22 (2019) nr 1 (43) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Michał Marciak

Redaktorzy gościnni Katarzyna Liszka i Marcos Silber

Zawartość numeru

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Katarzyna Liszka, Marcos Silber

Studia Judaica, Nr 1 (43), 2019, s. 1 - 8

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.19.001.11228
Czytaj więcej Następne

Przeszłość teraźniejsza: reprezentacje koegzystencji polsko-żydowskiej w słowie i obrazie

Dorota Burda-Fischer

Studia Judaica, Nr 1 (43), 2019, s. 81 - 106

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.19.005.11232
Czytaj więcej Następne