FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017 Następne

Data wydania: 13.12.2017

Opis

Digitalizacja czasopisma „Studia Judaica” Vol. 20 (2017) nr 1 (39) oraz tłumaczenie
na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały
sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Lidia Jerkiewicz

Redaktorzy gościnni Artur Markowski i Scott Ury

Zawartość numeru