FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 Następne

Data wydania: 05.12.2016

Opis

Digitalizacja czasopisma „Studia Judaica” Vol. 19 (2016) nr 1 (37) oraz tłumaczenie
na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały
sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Redaktor gościnny Katerina Capkova

Zawartość numeru

Kateřina Čapková

Studia Judaica, Nr 1 (37), 2016, s. 5 - 9

Czytaj więcej Następne