FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 25 (2022) nr 1 (49) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z funduszy Fundacji Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich, Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji na rzecz Wrocławskiej Judaistyki.

Projekt okładki: Paweł Lisek

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Magdalena Ruta

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Zawartość numeru

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Alicja Maślak-Maciejewska, Przemysław Zarubin

Studia Judaica, Nr 1 (49), 2022, s. 1 - 61

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.001.16295
Czytaj więcej Następne