FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 2020

Opis
Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica" Vol. 23 (2020) nr 2 (46) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Zawartość numeru

A JEWISH PALIMPSEST (DEMOGRAPHY, SOCIETY, MEMORY): FROM EAST-CENTRAL EUROPE TO ISRAEL IN THE NINETEENTH AND TWENTY-FIRST CENTURIES

Tomasz M. Jankowski

Studia Judaica, Nr 2 (46), 2020, s. 235 - 280

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.20.013.13656
Czytaj więcej Następne