FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 Następne

Data wydania: 30.09.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Zastępca redaktora naczelnego Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Zawartość numeru

Renata Piątkowska

Studia Judaica, Nr 2 (32), 2013, s. 3 - 45

Czytaj więcej Następne

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Studia Judaica, Nr 2 (32), 2013, s. 77 - 100

Czytaj więcej Następne

Agnieszka Friedrich

Studia Judaica, Nr 2 (32), 2013, s. 145 - 169

Czytaj więcej Następne