FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 Następne

Data wydania: 2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Zawartość numeru

Małgorzata Domagalska

Studia Judaica, Nr 1 (31), 2013, s. 117 - 131

Czytaj więcej Następne