FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nr 1 (35)

LITERATURA HEBRAJSKA W POLSCE

2015 Następne

Data wydania: 26.11.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Redaktor gościnny Shoshana Ronen

Zawartość numeru