FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nr 1 (51)

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica" Vol. 26 (2023) nr 1 (51) oraz proofreading zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Muzeum Getta Warszawskiego i Fundację na rzecz Wrocławskiej Judaistyki.Projekt okładki: Paweł Lisek

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Magdalena Ruta

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Zawartość numeru