FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 Następne

Data wydania: 31.03.2017

Opis

Digitalizacja czasopisma „Studia Judaica” Vol. 19 (2016) nr 2 (38) oraz tłumaczenie
na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały
sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Zastępca redaktora naczelnego Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Zawartość numeru

Stefan Gąsiorowski

Studia Judaica, Nr 2 (38), 2016, s. 195 - 197

Czytaj więcej Następne