FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 2020

Opis
Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 23 (2020) nr 1 (45) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Zawartość numeru