FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Special English Issue (2017)

2017 Następne

Data wydania: 14.12.2017

Opis

Tłumaczenie na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych Special Engilsh Issue 2017 zostały sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Lidia Jerkiewicz

Zawartość numeru