FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014 Następne

Data wydania: 2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Artur Markowski

Redaktor gościnny Magdalena Ruta

Zawartość numeru

Štépan Balík

Studia Judaica, Nr 1 (33), 2014, s. 125 - 156

Czytaj więcej Następne