FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – redaktor naczelny (ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5984-5337)
 
Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – zastępca redaktora naczelnego
 
Krzysztof Niweliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – sekretarz
 
Adam Kopciowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
Alicja Maślak-Maciejewska  (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 
Małgorzata Stolarska-Fronia (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Niemcy)
 
Wojciech Tworek (Uniwersytet Wrocławski)
 
Magdalena Kozłowska (Uniwersytet Warszawski)
 
 
 
Współpraca redakcyjna:
 
Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)


Native speaker (język angielski):

Lance W. Garmer