FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 24 (2021) nr 1 (47) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki oraz ze środków Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Redaktorzy gościnni Alicja Maślak-Maciejewska, Andrzej Trzciński

Zawartość numeru