FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Modlitewniki dla Żydówek w języku polskim, ich autorzy i użytkowniczki. Casus Żydów warszawskich połowy XIX wieku

Data publikacji: 2023

Nr 1 (47)

Studia Judaica, 2021, s. 99 - 121

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.004.14606

Autorzy

Agata Rybińska Orcid

Abstrakt

Prayer Books for Jewish Women in Polish, Their Authors and Users: The Case of Jews in Warsaw in the Mid-Nineteenth Century

In the nineteenth century, only two prayer books for Jewish women and girls were published in the Polish language: one written by Jakub Elsenberg (Warsaw 1855) and the other by Rozalia Saulson (Warsaw 1861). This small numer contrasts with the numerous editions of tkhines in Yiddish and Andachts- and Gebetbücher in German. The aim of the paper is to discuss the circumstances of the creation of both books and specificity of these editions. The origins of the users of the Warsaw’s prayer books according to the list of subscribers (and using the data of genealogical sources) are also considered.

Bibliografia

Informacje

Informacje: Studia Judaica, 2021, s. 99 - 121

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Prayer Books for Jewish Women in Polish, Their Authors and Users: The Case of Jews in Warsaw in the Mid-Nineteenth Century

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-0272-7532

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agata Rybińska ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1

Liczba pobrań: 2