FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 24 (2021) nr 2 (48) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Redaktorki gościnne Joanna Degler (Lisek) i Agata Rybińska

Zawartość numeru

KOBIETA ŻYDOWSKA – NOWE BADANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE. Część 2

Anna Michałowska-Mycielska

Studia Judaica, Nr 2 (48), 2021, s. 277 - 293

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.012.15067
Czytaj więcej Następne

Alicja Maślak-Maciejewska, Anna Trząsalska, Maria Vovchko

Studia Judaica, Nr 2 (48), 2021, s. 295 - 312

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.013.15068
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: kobiety żydowskie, dobroczynność, gminy żydowskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, epoka nowożytna; Jewish women, charity, Jewish communities, Polish-Lithuanian Commonwealth, Early Modern period, religia w szkole, kobiety, nauczycielki, szkoła publiczna, Galicja; teaching religion, women, female teachers, public schools, Galicia, kobieta wykorzeniona, Berkowicz, diaspora, proza nowohebrajska, talusz; uprooted woman, Berkowitz, Diaspora, Hebrew prose, talush, szekspirowskie, Burza, Hamlet, Kupiec wenecki, Szekspir, teatr jidysz; Shakespearean actresses, The Tempest, The Merchant of Venice, Shakespeare, Yiddish theater, Koło Kobiet Żydowskich, syjonistyczne stowarzyszenia kobiet, Lwów, feminizm, Galicja, Polska międzywojenna; Circle of Jewish Women, women’s Zionist organizations, city of Lviv, feminism, Austrian Galicia, interwar Poland, kobiety, sztuka, Kraków, okres międzywojenny; women, art, interwar period, Sara Gliksman-Fajtlowicz, sztuka Holokaustu, polsko-żydowska sztuka w Polsce, sztuka lat 1945–1960 w Polsce, odrodzenie w sztuce żydowskiej; Sara Gliksman-Fajtlowicz, Holocaust art, Polish-Jewish art in Poland, postwar art of the years 1945–1960, rebirth in the Jewish art, getto warszawskie, Koła Pań, Żeńska Służba Społeczna, Żydowska Samopomoc Społeczna, Komitety Domowe; Warsaw Ghetto, Women’s Circles, Women’s Social Service, Jewish Social Self-Help, House Committees, zesłanie, ZSRR, stalinizm, Ola Watowa, Ruth Turkow-Kamińska, Szejna-Miriam Broderzon Aleksander Wat, Adi Rosner, Erika Rosner, Mojsze Broderzon, antysemityzm, Zagłada, relacje polsko-żydowskie; labor camp literature, memories, labor camps, exile, USSR, Stalinism, Ruth Turkow Kaminska, Sheyne-Miriam Broderzon, Aleksander Wat, Moyshe Broderzon, antisemitism, Holocaust, Polish-Jewish relations, literatura łagrowa, wspomnienia, łagry