FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 22 (2019) nr 2 (44) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane ze środków Fundacji Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Stefan Gąsiorowski Orcid

Sekretarz redakcji Krzysztof Niweliński

Zawartość numeru

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Piotr Majdanik

Studia Judaica, Nr 2 (44), 2019, s. 195 - 211

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.19.009.12392
Czytaj więcej Następne