FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dobrochna Gorlińska, Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. 372.

Data publikacji: 2019

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 433 - 438

Autorzy

Marcin Starzyński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Recenzja : Dobrochna Gorlińska, Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. 372.

Informacje

Informacje: Studia Judaica, 2018, s. 433 - 438

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Dobrochna Gorlińska, Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2015, ss. 372.

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin Starzyński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1581

Liczba pobrań: 1185