FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Call for papers 2024

Call for papers

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego półrocznika „Studia Judaica” poświęconego badaniom nad żydowską Łodzią ze szczególnym uwzględnieniem getta łódzkiego

 

W związku z przypadającą w sierpniu 2024 r. 80. rocznicą ostatniej deportacji Żydów z getta łódzkiego do obozu w Auschwitz półrocznik Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Studia Judaica” (aktualna punktacja MEiN: 70) ogłasza nabór tekstów do numeru tematycznego poświęconego badaniom nad żydowską Łodzią i regionem łódzkim. Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin (m.in. historii, kultury, literatury, sztuki i religioznawstwa) do nadsyłania propozycji artykułów. Redakcję szczególnie interesować będą teksty podejmujące tematykę getta łódzkiego z nowej perspektywy, przy wykorzystaniu nowych metod badawczych i źródeł.

 

Na propozycję artykułu, opracowania materiału źródłowego, recenzji w języku polskim lub angielskim (do 500 słów objętości) czekamy do 31 stycznia 2024 r., a na gotowe, niepublikowane wcześniej teksty w języku polskim lub angielskim do 31 maja 2024 r. Propozycje należy przesłać do sekretarza  czasopisma Krzysztofa Niwelińskiego na adres: studiajudaica.pl@gmail.com. Odpowiedź prześlemy w ciągu 14 dni, a sam numer planowany jest na drugą połowę 2024 r.

 

Szczegółowe zasady edytorskie znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce: Instrukcje dla autorów.

 

Numer specjalny przygotowywany jest we współpracy z Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

 

Redaktorami gościnnymi numeru będą Natalia Aleksiun, Adam Sitarek, Michał Trębacz oraz Ewa Wiatr.