FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Richard I. Cohen, Mirjam Rajner, Samuel Hirszenberg, 1865–1908: A Polish Jewish Artist in Turmoil, Littman Library of Jewish Civilization, London 2022, ss. 360.

Data publikacji: 12.2022

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 354 - 360

https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.018.17485

Autorzy

Małgorzata Stolarska-Fronia
Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipsk, Niemcy
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
https://orcid.org/0000-0002-3144-673X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Studia Judaica, 2022, s. 354 - 360

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Richard I. Cohen, Mirjam Rajner, Samuel Hirszenberg, 1865–1908: A Polish Jewish Artist in Turmoil, Littman Library of Jewish Civilization, London 2022, ss. 360.

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3144-673X

Małgorzata Stolarska-Fronia
Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipsk, Niemcy
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
https://orcid.org/0000-0002-3144-673X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipsk, Niemcy

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Stolarska-Fronia (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 31

Liczba pobrań: 19