FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Opis

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

ISSN: 0023-589X

eISSN: 2657-4020

Punkty MNiSW: 100

UIC ID: 24665

DOI: 10.4467/0023589XKHNT

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab., prof. PAN Zbigniew Tucholski

Zastępcy redaktora naczelnego:

dr Barbara Bienias,

dr Danuta Ciesielska,

dr hab., prof. PAN Anna Trojanowska

Sekretarze redakcji:

dr Andrzej Skalimowski,

dr Katarzyna Borkowska,

mgr Karolina Piszczałka,

dr Maciej Jasiński,

dr Mateusz Marszałkowski,

dr Tomasz Siewierski

Redaktorzy-doradcy:

prof. Martina Bečvářová,

dr Maria Elvira Callapez,

dr Fanxiang Min,

dr hab. Stefan Poser

Afiliacja

Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Issue 1

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski

Zastępcy redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

Sekretarze redakcji:

Zawartość numeru