FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2020 Następne

Data wydania: 28.09.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Jacek Rodzeń

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 65, Numer 3, 2020, s. 77 - 94

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.020.12603
Czytaj więcej Następne

RECENZJE

Danuta Ciesielska, Bartosz Kaliski, Radosław Skrycki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 65, Numer 3, 2020, s. 153 - 166

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.024.12607
Czytaj więcej Następne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2019 ROKU

Joanna Schiller-Walicka, Halina Lichocka, Daniel Sunderland

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 65, Numer 3, 2020, s. 169 - 184

Czytaj więcej Następne