FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2018 roku

Data publikacji: 19.09.2023

Issue 3

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, s. 149 - 162

Abstrakt

Działalność badawcza Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki w 2018 roku  149

Działalność badawcza Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki w 2018 roku 163

Publikacje pracowników Instytutu Historii Nauki PAN w 2018 roku   175

Referaty pracowników Instytutu Historii Nauki PAN wygłoszone w 2018 roku na konferencjach polskich i zagranicznych oraz na zaproszenie instytucji naukowych   186

Monografie wydane przez IHN PAN w 2018 roku   198

Słowa kluczowe

Bibliografia


Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, s. 149 - 162

Typ artykułu: Inne o charakterze cytowalnym

Tytuły:

Angielski:
Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2018 roku

Autorzy

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 2