FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Zasady stosowania generatorów sztucznej inteligencji

Zasady dot. wykorzystania AI

Stosując generatory tekstu i obrazu wykorzystujące modele sztucznej inteligencji w tekstach zgłaszanych do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, należy kierować się zasadami etyki publikowania oraz poniższymi zasadami.

 

 1. Zasady dotyczące autorów:
  1. Materiały tekstowe i graficzne wygenerowane przez sztuczną inteligencję muszą być wyraźnie opisane; opis musi zawierać nazwę narzędzia, za pomocą którego powstały, i datę utworzenia; nieoznaczone materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję są traktowane jak plagiat.
  2. Materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję mogą pojawić się w zgłaszanym tekście tylko wtedy, gdy ich obecność jest szczególnie uzasadniona.
  3. Autorzy zobowiązani są dowiedzieć się, jakie licencje i prawa autorskie dotyczą materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję; w razie potrzeby autorzy zobowiązani są uzyskać odpowiednie zgody od właścicieli praw przed zgłoszeniem tekstu.

 2.  Zasady dotyczące redaktorów:
  1. Redaktorzy czasopisma nie będą w żadnych okolicznościach wykorzystywać zgłaszanych tekstów ani ich fragmentów w zapytaniach w generatorach sztucznej inteligencji, wyjąwszy sytuacje opisane w następnym punkcie.
  2. W przypadku podejrzenia nieoznaczonego wykorzystania generatorów sztucznej inteligencji w zgłoszonym tekście redaktorzy podejmą kroki w celu sprawdzenia i wyjaśnienia sprawy, w tym wykorzystując przeznaczone do tego narzędzia korzystające z modeli sztucznej inteligencji.

 3.  Zasady dotyczące recenzentów:
  1. Recenzenci nie będą stosować narzędzi sztucznej inteligencji w procesie oceny tekstów.
  2. Recenzenci nie będą w żadnych okolicznościach wykorzystywać recenzowanych testów ani ich fragmentów w zapytaniach w generatorach sztucznej inteligencji.
  3. W przypadku podejrzenia nieoznaczonego wykorzystania generatorów sztucznej inteligencji w recenzowanym tekście recenzenci powiadomią redakcję i nie będą samodzielnie sprawdzać tekstu za pomocą przeznaczonych do tego narzędzi.