FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Recenzenci

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2023 roku

dr hab. Dorota Angutek (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Andrzej Bartelski (badacz niezależny)

dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Andrzej Buczyński (Uniwersytet Warszawski)

dr Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

dr Andrzej Czyżewski (Instytut Studiów Politycznych PAN; Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Ewa Danowska (Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych)

dr hab. Jacek Drobnik (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

prof. Danilo Facca (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

mgr inż. Stefan Fuglewicz (badacz niezależny)

prof. Henryk Fukś (Brock University, Kanada)

dr hab. Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Piotr Gryszpanowicz (Politechnika Warszawska)

dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. Dariusz Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

prof. Helena Hryszko (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

dr hab. Honorata Jakuszko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Maciej Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Michał Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Maria Juda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)

prof. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

prof. Walentyna Korpalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Hubert Kowalski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr Bartosz Kozak (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Marcin Krasnodębski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Mariusz Kulik (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

dr Jarosław Kurkowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Damian Kutyła (Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych)

prof. Erika Luciano (Uniwersytet Turyński)

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Helena Markowska-Fulara (Uniwersytet Warszawski)

mgr Magdalena Masłowska (Archiwum Państwowe w Warszawie)

prof. Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Beata Medyńska-Gulij (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Paweł Mierosławski (badacz niezależny)

prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. Roman Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Ryszard Nowicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)

dr hab. Barbara Ostafin (Uniwersytet Jagielloński)

dr Renata E. Paliga (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

dr Tomasz Panecki (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

dr hab. Zdzisław Pentek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

dr Zdzisław Pogoda (Uniwersytet Jagielloński)

dr Agnieszka Polak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr Piotr Rataj (Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich)

dr hab. Adam Redzik, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr Justyna Rogińska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Tadeusz P. Rutkowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr Piotr Rypson (Żydowski Instytut Historyczny; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

dr Agnieszka Rzepiela (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

dr Małgorzata (Margaret) Stawiska-Friedland (Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne)

dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr Anna Straszewska (Instytut Sztuki PAN)

dr hab. Adam Szarszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Edward Tutaj (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Anatol Vialiki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Barbara Wasiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Instytut Pamięci Narodowej)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Jan Wnęk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

dr Marcin Wolniewicz (badacz niezależny)

dr hab. Michał Franciszek Woźniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

prof. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

prof. Ewa Wyka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Monika Zamachowska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Katarzyna Zapolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2022 roku

dr Waldemar Affelt (Politechnika Gdańska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Monika Bogdanowska (Politechnika Krakowska)
 
prof. Greta Bucher (United States Military Academy, West Point, Stany Zjednoczone)
 
dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
dr Indra Dedze (Academic Information Centre, Łotwa)
 
dr Marcin Dolecki (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
 
prof. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Michał Faszcza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
mgr Sławomir Fedorowicz (Atlas Kolejowy Polski)
 
dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 
dr hab. Jerzy Franczak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 
dr hab. Jacek Górski(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 
prof. Wanda Grębecka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Clare Griffin (Uniwersytet im. Nazarbajewa, Astana, Kazachstan)
 
prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 
prof. Dariusz Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 
dr Anna Horeczy (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
prof. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
 
prof. Maciej Janeczek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 
dr hab. Tadeusz Janicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Maciej Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Zbigniew Jędrychowski (Uniwersytet Szczeciński)
 
prof. Barbara Judkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
prof. Danuta Kłosek-Kozłowska (Politechnika Warszawska)
 
prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
mgr Robert Kola (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 
dr Katarzyna Kolendo-Korczak (Instytut Sztuki PAN)
 
dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
dr Elżbieta Kowalczyk (Instytut Pamięci Narodowej)
 
dr Bartosz Kozak (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Tomasz Kozłowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 
prof. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Wacław Kulczykowski (Uniwersytet Gdański)
 
dr Jarosław Kurkowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Anna Landau-Czajka (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
dr hab. Jacek Lorkowski (Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie)
 
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
mgr Bartosz Maciejewski (Biblioteka Narodowa)
 
prof. Jerzy Maroń(Uniwersytet Wrocławski)
 
dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Patrycja Matusiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
dr Michał Niezabitowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
prof. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Wojciech Paduchowski (Instytut Pamięci Narodowej)
 
prof. Włodzimierz Pessel (Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet SWPS)
 
prof. Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
dr hab. Iwona H. Pugacewicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Zanda Rubene (Uniwersytet Łotwy w Rydze, Łotwa)
 
dr Aleksander Rutkiewicz (Szpital Śląski w Cieszynie; Lotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 
dr Elżbieta Rutkowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 
dr hab. Tadeusz P. Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Jarosław Sobolewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 
dr Jan Surman (Instytut im. Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Czechy)
 
dr Agata Tatarenko (Instytut Europy Środkowej)
 
dr hab. inż. Marek Tobiszewski (Politechnika Gdańska)
 
dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
mgr Anna Tyniec (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
 
prof. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski)
 
prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)
 
prof. Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Alina Żórawska-Witkowska (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2021 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Roland Dobosz (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)
 
dr Marcin Dolecki (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
 
dr Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
 
mgr Sławomir Fedorowicz (Atlas Kolejowy Polski)
 
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
 
dr Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski)
 
dr Jan Główka (Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie)
 
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz (Uniwersytet Zielonogórski)
 
dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr hab. Marek Jakubiak, prof. PW (Politechnika Warszawska)
 
prof. Dariusz Jarosz (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
dr Maciej Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Janina Kamińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. PAN (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
prof. Anna Landau-Czajka (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
dr Mariusz Leńczuk (Instytut Języka Polskiego PAN)
 
prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Jacek Lorkowski (Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie)
 
prof. Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
 
prof. Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
mgr inż. Paweł Mierosławski (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei)
 
dr Krzysztof Mordyński (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 
prof. Barbara Opozda (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 
dr Michał Pabiś-Orzeszyna (Uniwersytet Łódzki)
 
dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 
dr Monika Polit (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski (Polska Akademia Nauk)
 
dr Elżbieta Rutkowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Jakub Sito, prof. PAN (Instytut Sztuki PAN)
 
mgr Agnieszka Siwińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
dr Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 
dr Ewelina Szpak (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 
prof. Michał Tomczak (Uniwersytet Wrocławski)
 
dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 
prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Konrad Wnęk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)
 
prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Monika Zamachowska (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski)
 
dr Marcin Zawadzki (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 
prof. Alicja Zemanek (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Lidia Zyblikiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
prof. Tadeusz J. Żuchowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2020 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Jan Biliszczuk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 
dr hab. Katarzyna Błachowska (Uniwersytet Warszawski)
 
dr Wojciech Borkowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
 
dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Bogdan Ciszek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)
 
dr Marcin Dolecki (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
 
dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP w Warszawie (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 
prof. Ludwik Frey (Instytut Botaniki PAN)
 
dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Piotr Hübner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
 
mgr Danuta Jackiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie)
 
dr Maciej Kluza (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 
dr hab. Walentyna Korpalska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr Bartosz Kozak (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)
 
dr Jarosław Kurkowski (Główna Biblioteka Komunikacyjna)
 
prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Adam Massalski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
 
dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN)
 
dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie)
 
dr Norbert Morawiec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 
prof. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 
prof. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 
dr Michał Przeperski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Instytut Pamięci Narodowej)
 
prof. Wojciech Radomski (Politechnika Wrocławska)
 
dr Aleksander Rutkiewicz (Szpital Śląski w Cieszynie)
 
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie)
 
dr Tomasz Samojlik (Instytut Biologii Ssaków PAN)
 
prof. Varfołomiej Stiepanowicz Sawczuk (Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Dniepr)
 
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 
dr hab. Adam Szarszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 
dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki)
 
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 
prof. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
dr hab. Hubert Wilk, prof. PAN (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)
 
prof. Włodzimierz Wincławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab. Adam Winiarz, prof. WŚ (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
 
prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)
 
mgr Wiesław Wróbel (Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku)
 
dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Piotr Mirosław Zalewski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2019 roku

prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Hanna Bazhenova (Instytut Europy Środkowej)
 
prof. Witold J. Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Bogdan Ciszek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)
 
dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
prof. Władysław Findeisen (Politechnika Warszawska)
 
prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr inż. Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 
prof. Piotr Hübner (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
 
prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
 
dr hab. inż. Jacek Izydorczyk (Politechnika Śląska)
 
prof. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Walentyna Korpalska (Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr inż. Bernard Król (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
 
dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 
prof. Tomasz Majewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 
dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
mgr inż. Paweł Mierosławski (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei)
 
dr Jan Mietelski (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 
dr Norbert Morawiec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 
dr hab. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
prof. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski)
 
mgr inż. Jerzy Nowak (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 
prof. Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)
 
prof. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska)
 
prof. Józef Piłatowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 
prof. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
prof. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska)
 
dr Michał Przeperski (Instytut Pamięci Narodowej)
 
prof. Jadwiga Roguska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)
 
dr Agnieszka Rzepiela (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Alicja Rafalska-Łasocha (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Wojciech Sady (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 
dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki)
 
prof. Maciej Szczurowski (Uniwersytet Gdański)
 
dr hab. Jan Szumski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Tomasz Węsierski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
 
prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)
 
prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Robert Zaborowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr Andrej Zamojskij (Freie Universität Berlin)

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2018 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Jan Bartelski (Uniwersytet Warszawski)
 
prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Zbigniew Bela (Muzeum Farmacji UJ)
 
dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu)
 
dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)
 
dr hab. Dagnosław Demski, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
 
dr Marcin Dolecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 
prof. Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 
dr hab. Jadwiga Garbowska, prof. PAN (Muzeum Ziemi PAN)
 
dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
doc. Michaił Gribowskij (Tomski Uniwersytet Państwowy)
 
dr hab. Ryszard W. Gryglewski, prof. UJ (Collegium Medicum UJ)
 
dr Petr Hadrava (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)
 
prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
 
dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 
prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Walentyna Korpalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 
prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)
 
dr Magdalena Paciorek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagiellońśki)
 
dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr Kamila Stanek (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagiellońśki)
 
dr Wojciech Ślusarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)
 
dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
dr Beata Wysokińska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
 
prof. Stefan Zamecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)