FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2019 Następne

Data wydania: 10.12.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Elena Vishlenkova, Sergiei Zatravkin

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 4, 2019, s. 83 - 106

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.032.11040
Czytaj więcej Następne

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Paulina Pludra-Żuk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 4, 2019, s. 173 - 182

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.035.11043
Czytaj więcej Następne

André Goddu, Maciej Jasiński, Alicja Urbanik-Kopeć

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 4, 2019, s. 195 - 204

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.037.11045
Czytaj więcej Następne

Danuta Ciesielska, Bożena Urbanek, Agnieszka Fabiańska, Piotr Köhler, Łukasz Cholewiński, Barbara Bienias

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 4, 2019, s. 207 - 231

Czytaj więcej Następne