FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2024 Następne

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.24.1

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Zbigniew Tucholski Orcid

Zastępcy redaktora naczelnego Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

Zawartość numeru

Jan Koroński, Karolina Karpińska

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 69, Numer 1, 2024, s. 193 - 196

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.24.008.19540
Czytaj więcej Następne