FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Misja i cele

Nasza misja i cele

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje prace dotyczące dziejów nauki, oświaty i techniki, poświęcone zarówno kwestiom szczegółowym, jak i przedstawiające ujęcie syntetyczne. Redakcja pisma stawia sobie za cel wspieranie badań dotyczących tych zagadnień oraz integrowanie polskiego i międzynarodowego środowiska badaczy przez tworzenie dogodnego forum ogłaszania wyników badań, dyskusji, polemik oraz komunikatów dokumentujących życie naukowe.