FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2022 Następne

Data wydania: 03.10.2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2021 ROKU

Iwona Arabas

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 67, Numer 3, 2022, s. 149 - 155

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.22.028.16331
Czytaj więcej Następne