FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2023 Następne

Data wydania: 16.10.2023

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

ADVANCEMENTS IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY: EXPLORING THE INTERSECTION OF RESEARCH, METHODOLOGY, AND CULTURAL HERITAGE

Pavlo Medvediev

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 68, Numer 3, 2023, s. 9 - 9

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.023.18403
Czytaj więcej Następne

ARTYKUŁY

Piotr Biliński

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 68, Numer 3, 2023, s. 57 - 79

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.027.18407
Czytaj więcej Następne

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Zbigniew J. Wójcik

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 68, Numer 3, 2023, s. 193 - 202

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.032.18412
Czytaj więcej Następne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2022 ROKU

Iwona Arabas

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 68, Numer 3, 2023, s. 219 - 225

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.035.18415
Czytaj więcej Następne

Michał Kokowski, Dorota Kozłowska, Mateusz Hübner

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 68, Numer 3, 2023, s. 237 - 246

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.037.18417
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: dyskurs, paradygmat, struktury czasoprzestrzenne, metoda aproksymacji frontalnych, metoda „skrzydeł historyka”, podejście „trasowe”, literatura naukowa, publikacje muzealne, Ukraina, Imperium Rosyjskie, reformy, ewolucja, poglądy, dżuma, lekarz kwarantann, prawobrzeżna Ukraina, Franz Karl Heintz, Adam Vetulani, druga wojna światowa, internowanie w Szwajcarii, nauczanie żołnierzy polskich, architektura, biurokracja, Królestwo Polskie 1815–1830, administracja budowlana, biografia, oprawa, makulatura, znaleziska, Hortulus animae, wyklejka, kompaturka, modlitewnik, : elektrownia, elektrociepłownia, Centralny Okręg Przemysłowy, Zagożdżon, Pionki, Jan Jaśkiewicz, Arcyksięstwo Austriackie, Wiedeń, uniwersytet, studia medyczne, rozprawa doktorska, Kraków, Szkoła Główna Koronna, etnograf, autor dziennika i rozpraw naukowych, XIX–XXI w., Bronisław Piłsudski, zesłaniec polityczny w Rosji, kolekcje przyrodnicze, historia nauk medycznych, historia nauki, rośliny lecznicze w nauce i kulturze, badania naukowe, historia kultury, historia nauki, historia książki, Instytut Historii Nauki PAN, naukoznawstwo, nauka o nauce, badanie nauki i techniki w kontekście historyczno-społeczno-kulturowym, badania naukowe, historia techniki, historia gospodarcza, historia nauki, Instytut Historii Nauki PAN, badania naukowe, historia oświaty, historia kultury, historia nauki, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Historii Nauki PAN, historia nauki, historia idei