FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2019 Następne

Data wydania: 06.02.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

THE CORRESPONDENCE OF JOHANNES HEVELIUS

Jarosław Włodarczyk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 1, 2019, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Karol Kollinger, Jan Majewski, Joanna Schiller-Walicka, Tadeusz Srogosz

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 1, 2019, s. 167 - 182

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152
Czytaj więcej Następne

KRONIKA

Jerzy Supady, Bożena Kosińska, Paweł Borowy, Marcin Dolecki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 1, 2019, s. 185 - 189

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: klasycyzm, architektura, rolnictwo, popularyzacja nauki, Witruwiusz, towarzystwo naukowe ; classicism, architecture, agriculture, popularization of science, Vitruvius, learned society, mosty, wiadukty, łuki, historia techniki mostowej, beton zbrojony, system Moniera ; bridges, viaducts, arches, history of bridge engineering, reinforced concrete, Monier’s system, Lwów, Poznań, gazownia, zakład gazu wodnego, oświetlenie gazowe, XIX w. ; Lwów, gasworks, water-gas plant, gas street lighting, 19th century, edukacja, Grand Tour, gabinet osobliwości, gabinet naturalny, Józef Jerzy Hylzen, Jean-Antoine Nollet, fizyka eksperymentalna, XVIII wiek ; education, cabinet of curiosities (cabinet of wonder), physical cabinet, experimental physics, 18th century, biografistyka, prehistoria, archeologia, Józef Kostrzewski, Wielkopolska, niemcoznawstwo, epistolografia, publicystyka, konspiracja biographical writing, prehistory, archaeology, Greater Poland, German studies, epistolography, political writing, underground movement, Jan Heweliusz, Pierre des Noyers, Ludwika Maria Gonzaga, korespondencja astronomiczna, res publica litteraria ; Johannes Hevelius, Louise-Marie de Gonzague, astronomical correspondence, Republic of Letters, Jan Heweliusz (1611–1687), Stanisław Lubieniecki (1623–1675), korespondencja naukowa, historia astronomii, komety ; Johannes Hevelius (1611–1687), scholarly correspondence, history of astronomy, comets, Ludwika Maria Gonzaga, Pierre des Noyers, nauka, dyplomacja, stosunki francusko-polskie ;Louise Marie de Gonzague, Science, Diplomacy, French-Polish relations, Elias von Löwen, Crätschmair, Johannes Kepler, tablice astronomiczne, koniunkcje planet, libracja Księżyca ; Johannes Hevelius, astronomical tables, planetary conjunctions, libration of the Moon, Jan Heweliusz, Maria Cunitia, Maria Cunitz, Jerzy Jedlicki, Witold Kula, historiografia PRL, warsztat naukowy, multidyscyplinarność ; Jerzy Jedlicki, historiography of the Polish People’s Republic, research methodology, multidisciplinarity