FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2020 Następne

Data wydania: 25.06.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

RECENZJE

Iwona Arabas, Anna Trojanowska

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 65, Numer 2, 2020, s. 1 - 1

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.016.11997
Czytaj więcej Następne

WSPOMNIENIA

Jarosław Kurkowski

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 65, Numer 2, 2020, s. 141 - 143

Czytaj więcej Następne

KRONIKA

Jerzy Supady, Bożena Kosińska, Leszek Zasztowt

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 65, Numer 2, 2020, s. 147 - 151

Czytaj więcej Następne