FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2018 Następne

Data wydania: 19.11.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Joanna Schiller-Walicka

Zawartość numeru

RECENZJE

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 63, Numer 2, 2018, s. 189 - 193

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.033.9730
Czytaj więcej Następne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 63, Numer 2, 2018, s. 195 - 202

Czytaj więcej Następne