FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2021 Następne

Data wydania: 19.03.2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

KRONIKA

Leonid Gorizontow, Jan Szumski

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 66, Numer 3, 2021, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Michał Jerczyński

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 66, Numer 3, 2021, s. 61 - 84

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.019.14180
Czytaj więcej Następne

RECENZJE

Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski, Stefan Jackowski, Lucyna Szaniawska, Anna Trojanowska

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 66, Numer 3, 2021, s. 211 - 226

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.027.14188
Czytaj więcej Następne

Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2020 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 66, Numer 3, 2021, s. 235 - 238

Czytaj więcej Następne

Listy do Redakcji

Bolesław Pałac, Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 66, Numer 3, 2021, s. 235 - 238

Czytaj więcej Następne