FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2023 Następne

Data wydania: 29.06.2023

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Arkadiusz Lipka

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 68, Numer 2, 2023, s. 135 - 173

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.018.17880
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Ibn Faḍlān, A.Z. Velidi Togan, A.P. Kowalewskij, orientalistyka, polityka, XX w. / Ibn Faḍlān, A.P. Kovalevskiy, Oriental studies, politics, 20th century, historia botaniki w Polsce, duchowni-botanicy, księża-botanicy, zakonnice-botaniczki, zakonnicy-botanicy / history of botany in Poland, clergy-botanists, monk-botanists, nun-botanists, priest-botanists, road traffic, public roads, County Road Administration in Grójec, Narodowe Odrodzenie Polski, Obrona Łomży w 1920 r., Ministerstwo Komunikacji, Ruch drogowy, Drogi publiczne, Powiatowy Zarząd Drogowy w Grójcu / National Revival of Poland, Defense of Łomża in 1920, Ministry of Transport, epidemia, dżuma, porty morskie, kwarantanna, południowa Ukraina, środki przeciwepidemiczne / epidemic, plague, seaports, quarantine, southern Ukraine, anti-epidemic measures, Polska, XVII w., piśmiennictwo techniczno-wojskowe, historia matematyki, frontyspisy, retoryka wizualna / Poland, 17th century, technical-military writings, history of mathematics, frontispieces, visual rhetoric, historia medycyny, historia chirurgii, narzędzia chirurgiczne / history of medicine, history of surgery, surgical instruments, wyższe szkolnictwo techniczne, C.K. Szkoła Politechniczna we Lwowie, Lwów, I wojna światowa / higher technical education, Imperial-Royal Polytechnic School in Lviv, Lviv, First World War, Mikołaj Kopernik, biografistyka naukowa, biografia popularyzatorska, narracja historyczna, biografia renesansowa / olaus Copernicus, scientific biography, popular biography, historical narrative, Renaissance biography, COVID-19, Polish medical historiography, historiographic paradigm