FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

2019 Następne

Data wydania: 28.06.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Tomasz Siewierski, Jerzy Supady, Ewa Śnieżyńska-Stolot

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 2, 2019, s. 199 - 209

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.021.10351
Czytaj więcej Następne

KRONIKA

Andrzej Paweł Bieś, Jacek Soszyński

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 64, Numer 2, 2019, s. 213 - 217

Czytaj więcej Następne