FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Wskazówki pisania streszczeń

Wskazówki

Streszczenie jest samodzielnym tekstem, który musi być zrozumiały i wyczerpujący bez towarzyszącego artykułu. Po zapoznaniu się ze streszczeniem czytelnik powinien znać najważniejsze zagadnienia poruszane przez artykuł i jego wnioski.

 

Streszczenie powinno być zwięzłe, treściwe oraz pozbawione elementów dyskursywnych i retorycznych.

 

Streszczenie nie zastępuje wprowadzenia do artykułu.

 

Streszczenie nie może być fragmentem artykułu, któremu towarzyszy.

 

Streszczenie nie powinno przekraczać 1/2 strony pliku tekstowego przygotowanego zgodnie z zasadami Instrukcji dla autorów.


Streszczenie powinno zawierać:

 • cele i problemy badawcze, które podejmuje artykuł,
 • przedstawienie wykorzystanych źródeł i przeprowadzonych badań,
 • wyniki badań i analizy źródeł,
 • podsumowanie wniosków artykułu.

 

Streszczenie może zawierać:

 • informację o miejscu artykułu na tle stanu badań,
 • podstawowe wiadomości o głównych postaciach, o których wspomina artykuł, wraz z latami życia.

 

Streszczenie nie powinno zawierać:

 • cytatów, przypisów i innych odwołań do tekstów poza streszczeniem,
 • ilustracji i tabel,
 • omówienia pojawiających się w artykule pobocznych i drugorzędnych zagadnień i postaci,
 • omówienia źródeł, które wykraczałoby poza niezbędne informacje,
 • szczegółowego przedstawienia stanu badań,
 • omówienia kontekstu historycznego zagadnień, które porusza artykuł,
 • podziękowań, informacji o finansowaniu oraz innych elementów dotyczących kontekstu powstania artykułu.