FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Komitet Redakcyjny

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

prof. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
prof. John Connelly (University of California, Berkeley, Stany Zjednoczone)
 
dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
prof. André Goddu (Stonehill College, Easton, Massachusetts, Stany Zjednoczone)
 
prof. Leonid Gorizontow (Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki, Rosja)
 
dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
dr Aleksander Gurjanow (Międzynarodowe Stowarzyszenie „Memoriał”, Rosja)
 
dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska)
 
dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
 
prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
prof. Francisco Javier Puerto Sarmiento (Królewska Akademia Historyczna, Hiszpania)
 
dr hab. Hienadź Sahanowicz (Studium Europy Wschodniej UW, Polska)
 
prof. dr hab. Varfołomiej Stiepanowicz Sawczuk (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Ukraina)
 
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
dr Michaela Šmidrkalová (Instytut i Archiwum Masaryka Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Czechy)
 
dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
 
prof. dr hab. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)
 
prof. Elena Wiszlenkowa (Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki, Rosja)
 
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
 
prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)