FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Zespół redakcyjny

Członkowie zespołu redakcyjnego

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – redaktor naczelny

dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

prof. Martina Bečvářová (Uniwersytet Karola, Politechnika Czeska w Pradze, Czechy) – redaktor-doradca

dr Maria Elvira Callapez (Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Lizbona, Portugalia) – redaktor-doradca

dr Fanxiang Min (Uniwersytet Nankiński, Chiny) – redaktor-doradca

dr hab. Stefan Poser (Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Niemcy) – redaktor-doradca

dr Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji ds. recenzji

dr Katarzyna Borkowska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

mgr Karolina Piszczałka (badaczka niezależna) – sekretarz Redakcji

dr Maciej Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

dr Mateusz Marszałkowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji

dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska) – sekretarz Redakcji