FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kronika

Data publikacji: 20.11.2018

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Tom 63, Numer 2, s. 195 - 202

Abstrakt

  • Prezentacja „Organonu" w Comite Des Travaux Historiąues et Scientifiąues (CTHS) na posiedzeniu 15 lutego 2018 (P. Daszkiewicz), 195
  • Sprawozdanie z konferencji „Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna, filozofia przyrody (XVII-XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 7-8 grudnia 2017 (P. Skalski), 196
  • XII Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji (A. Trojanowska), 200

Bibliografia


Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, s. 195 - 202

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Reports

Autorzy

Publikacja: 20.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 826

Liczba pobrań: 519