FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Data publikacji: 16.10.2023

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Tom 68, Numer 3, s. 219 - 225

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.035.18415

Autorzy

Iwona Arabas
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1194-984X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Research Activity of the History of Natural and Medical Sciences Research Unit at the Institute for the History of Science PAS in 2022

In 2022, the History of Natural and Medical Sciences Research Unit comprised nine employees who engaged in various collaborative activities. They embarked on a series of projects, including the creation of a virtual museum called ‘The Lost Collection: Cabinet of Natural History of Duchess Anna Jabłonowska (1728–1800) in Podlasie’, organizing the International Conference on Medicinal Plants in Science and Culture (supported by a grant from the Ministry of Education and Science – Perfect Science), conducting monthly seminars on the History of Natural and Medical Sciences, and holding doctoral seminars within the series ‘Polish Medical Press and Official Archives as Historical Sources in Research on Health and Disease in the 19th and 20th Centuries’. Individually, team members had significant achievements, which have been documented in numerous publications. Additionally, their valuable contribution extended to active involvement in the editorial offices of the Institute’s journals published by the Institute.

Bibliografia

Arabas I.,. Bondar L, Kurguzowa A., I. Arabas, L. Bondar, A. Kurguzowa, Mineralogičeskaâ kollekciâ Natural’nogo kabineta knâgini Anny Âblonovskoj (1728–1800) v otraženii dvuh katalogov 1801 g. i 1802 g. i zapisok akademika V.M. Severgina, „Istoriâ” 2022, t. 13, nr 4 (114), s. 1–55, DOI 10.18254/S207987840021194-2.

Arabas I., Bondar L., Czechowicz L., Botaničeskaâ kollekciâ Natural’nogo kabineta knâgini Anny Âblonovskoj XVIII v.: svidetel’stva sovremennikov, arhivnye rukopisi i zametki akademika V.M. Severgina, [w:] Series ad Fontes Materials and Studies on the History of Science Issue 20, Mü ller’s Conference 2020, Continuity and Traditions in Preserving and Studying Documentary Academic Heritage Materials of the III International Scientific Conference October 21–24, 2020, St. Petersburg, red. L.D. Bondar, E.N. Gruzdeva, St. Petersburg 2021, s. 171–192.

Arabas I., Daszkiewicz P., Mapa erupcji Wezuwiusza: niezwykły polonik w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, „Przegląd Geologiczny” 2022, t. 70, s. 231–235.

Daszkiewicz P., Muzeum im. Dzieduszyckich a idea narodowego muzeum historii naturalnej, [w:] Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas, red. M. Dzieduszycka, I. Ziętkiewicz, Warszawa 2022, s. 65–77.

Daszkiewicz P., Korespondencja Daniela Titiusa (1729–1796) z Charlesem Bonnetem w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Genewie, „Zeszyty Chojnickie” 2022, t. 38, s. 59–68.

Daszkiewicz P., Wolfdietrich Eichler (1912–1994) i jego wizyta w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie w 1940 roku, „Echa Przeszłości” 2022, r. 23, nr 2, s. 212–230, DOI 10.31648/ep.8392.

Daszkiewicz P. Edel P., Herbiers et collections botaniques: les récentes recherches sur l’oeuvre du naturaliste lituanien Stanisław Batys Górski, „Cahiers Lituaniens” 2022, t. 21, s. 28–31.

Daszkiewicz P., Iwan D., List Antoniego Wagi (1799–1890) do Konstantego Branickiego (1824–1884) – interesujący przyczynek do historii Gabinetu Zoologicznego, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” 2022, t. 28, 1–8.

Daszkiewicz P., Mierzwa D., Henri Marmottan (1832–1914), przyjaciel i korespondent Władysława Taczanowskiego (1819–1890) i Antoniego Wagi (1799–1890) – przyczynek do historii Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”2022, t. 67, nr 4, s. 97–102, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.037.16968.

Daszkiewicz P., Samojlik T., Ričkienė A., Fedotova. Puszcza Białowieska w początkach II Rzeczypospolitej, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2022, t. 41, nr 3, 89–95.

Daszkiewicz P., Samojlik T., Ričkienė A., Fedotova A., Żubr i Puszcza Białowieska na paryskich grafikach Janusza Tłomakowskiego, „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2022, t. 41, nr 2, s. 93–97.

Krasnodębski M., Green Chemistry: A Brief Historical Critique, Berlin 2022.

Krasnodębski M., Krótka historia kodyfikacji na rzecz chemii przyjaznej środowisku naturalnemu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, t. 67, nr 2, s. 33–64, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.011.15825.

Krasnodębski M., Lost Green Chemistries: History of Forgotten Environmental Trajectories, „Centaurus” 2022, t. 64, nr 2, s. 509–536, DOI 10.1484/j.cnt.5.131246.

Krasnodębski M., Reinventing the Wheel: A Critical Look at One-World and Circular Chemistries, „Studies in History and Philosophy of Science” 2022, t. 96, s. 112–120, DOI 10.1016/j.shpsa.2022.09.004.

Krasnodębski M., Rethinking Research in the Chemical Industry: Organizational History of Centre de Recherches d’Aubervilliers (1953–2020), „Studia Historiae Scientiarum” 2022, t. 21, s. 703–737, DOI 10.4467/2543702xshs.22.020.15986.

Krasnodębski M., The Social Construction of Pine Forest Wastes in Southwestern France During the Nineteenth and Twentieth Centuries, „Environment and History” 2022, t. 28, nr 1, s. 155–183, DOI 10.3197/096734019x15740974883843.

Paciorek M., Opieka zdrowotna na wsi na przełomie lat 60. i 70. XX w. w świetle doniesień prasowych – problem zgłaszalności pacjentów, [w:] Lecznictwo na prowincji w świetle tekstów kultury i źródeł historycznych (XIX–XX w.), red. W. Ślusarczyk, G. Frische, Lublin 2023, s. 143–163.

Paciorek M., Organizacja i działalność wiejskiej służby zdrowia połowy lat 60. XX w. w świetle sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli, „Medycyna Nowożytna” 2022, t. 28, z. 2, s. 183–204, DOI 10.4467/12311960mn.22.016.17377.

Samojlik T., Daszkiewicz P, Ričkienė A., Primeval Beast, Primeval Forest: Perception of European Bison and Bialowieza Primeval Forest in the 18th–early 20th Century, Warszawa 2022.

Trojanowska A., Rośliny lecznicze stosowane w czasie morowego powietrza opisane w Zielniku Szymona Syreniusza (1613), „Medycyna Nowożytna” 2022, t. 28, nr 1, s. 75–108, DOI 10.4467/12311960mn.22.002.16210.

Wójcik A.J., Stanisław Kontkiewicz. Polish Geologist and the Author of the First Geological Map of the Kryvorizkyi Iron Ore Basin in Ukraine, „International Commission on the History of Geological Sciences INHIGEO. Annual Record” 2022, nr 54, s. 23–26.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, s. 219 - 225

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Research Activity of the History of Natural and Medical Sciences Research Unit at the Institute for the History of Science PAS in 2022

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1194-984X

Iwona Arabas
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1194-984X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Publikacja: 16.10.2023

Otrzymano: 09.06.2023

Zaakceptowano: 14.06.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Iwona Arabas (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 337

Liczba pobrań: 318