FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Pracownia Chemiczno-Analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”)

Data publikacji: 29.11.2018

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Tom 63, Numer 3, s. 63 - 90

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.019.9510

Autorzy

Anna Trojanowska
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3870-3679 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Chemical-Analytical Laboratory of the Warsaw Pharmaceutical Society in the years 1897–1914

Chemical-analytical laboratory of the Warsaw Pharmaceutical Society was established in 1897. In the laboratory, chemical (i.a. into pharmaceuticals and foodstuffs, physiological analyses) and bacteriological research was conducted and also didactic classes were given. There were also attempts to take up scientific activities.
The purpose of this work is to present the Society’s activities and people, who headed them and tried to counteract the growing problem of adulteration of pharmaceuticals and foodstuffs, as well as to develop the basis of pharmaceutical knowledge in the difficult time for this profession – at the turn of the 19th and 20th centuries – when in practice the knowledge gained during studies turned out insufficient.
 

Bibliografia

M. Białobrzeski: Sprawozdanie z działalności pracowni chemiczno-bakteriologicznej Towarzystwa farmaceutycznego warsz. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1898, s. 47.

H. Biertümpfel: Odezwa w sprawie Pracowni Chemiczno-rozbiorowej przy Warszawskim Towarzystwie Farmaceutycznym. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1914, s. 273-275.

H. Biertümpfel, J. F. Kuśmierski: Jeszcze kilka słów w sprawie pracowni chemiczno-rozbiorowej. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1902, s. 431-432.

W. Borejsza: Czterdziestolecie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1912, s. 405–17.

J. Brzezińska: Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802-1918, Kołobrzeg 2017.

A. Bukowski: [bez tytułu] „Wiadomości Farmaceutyczne” 1901, s. 312-313

E. Chrzanowski: Stan aptekarstwa w Państwie Rosyjskim. Odczyt wygłoszony przez... na X Zjeździe przyrodników i lekarzy polskich we Lwowie. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1908, s. 24-26; 40-44; 53-55.

Dzieje nauki farmaceutycznych w Polsce 1918-1978.Pod red. Z. Jerzmanowskiej i B. Kuźnickiej, Warszawa-Łódź 1986.

A. Danek: Leksykon farmacji, Warszawa 1990.

Drugie ogólne posiedzenie Towarzystwa Farmaceutycznego Warszawskiego„Wiadomości Farmaceutyczne” 1914, s. 156-157.

[I.] Habelski: Pracownia chemiczno-bakteriologiczna przy Warszawskim Towarzystwie Farmaceutycznym za rok 1899. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1900, s.112-113.

[I.] Habelski: Pracownia chemiczno-bakteriologiczna przy Warszawskim Towarzystwie Farmaceutycznym za rok 1901. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1902, s. 108-109.

[W. Karpiński]: Odpowiedź na artykuł zamieszczony w No 11 >>Wiadomości Farmaceutycznych<< pod tytułem >>W imię prawdy i dobra Towarzystwa<<. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1901, s. 311-312.

T. Kikta: Przemysł farmaceutyczny w Polsce. Warszawa 1972, PZWL.

Z. Kłobuszewski: Ósme Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1900, s. 482–84.

Z. Kłobuszewski: Pierwsze Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1901, s. 67-68.

Z. Kłobuszewski: Siódme Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1902, s. 410-411.

Z. Kłobuszewski: Szóste Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1901, s. 335–36.

Z. Kłobuszewski: Szóste Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1902, s. 288-290.

Komitet W.T.F.: W imię prawdy i dobra Towarzystwa naszego „Wiadomości Farmaceutyczne” 1901, s. 279-281.

M.: A więc rozpoczynamy..., „Wiadomości Farmaceutyczne” 1911, s. 114 -115.

Notatka. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1911, s. 97-99.

Nowo otworzona Pracownia Chemiczno-analityczna przy Towarzystwie Farmaceutycznym w Warszawskie„Wiadomości Farmaceutyczne" 1897, s. 474-475.

Obchody 60-lecia istnienia Warszawskiego Towarzystwa farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne"1933, s. 18-24, 45-47.

Pierwszy Zjazd Aptekarzy Królestwa Polskiego. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1912, s: 233–43.

Posiedzenie Komitetu warsz. Tow. Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1913 s. 131.

Pracownia chemiczno-bakteriologiczna... [ogłoszenie] „Wiadomości Farmaceutyczne” 1898, s. nienumerowana.

Pracownia chemiczno... [ogłoszenie]. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1901 nr 20 s. nienumerowana.

Pracownia Chemiczna Muzeum... [ogłoszenie], „Chemik Polski” 1906, s. nienumerowane.

Pracownia Chemiczno-Rozbiorowa... [ogłoszenie]. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1904 nr Protokół posiedzenia. Siódme Ogólne posiedzenie Towarzystwa farmaceutycznego Warszawskiego. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1897, s. 446-475.

Sprawozdanie z czynności Warszawskiego Towarzystw Farmaceutycznego za rok 1903-ci. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1904, s. 37-67,

Sprawozdanie z czynności Warszawskiego Towarzystwa farmaceutycznego za rok 1904. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1905, s. 43-44.

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Farmaceutycznego i kasy Wsparcia za rok 1898. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 59-66.

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Farmaceutycznego za 1899-ty rok. „Wiadomości Farmaceutyczne”1900, s. 97–115.

 Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Farmaceutycznego za 1900-ty rok. „WiadomościFarmaceutyczne” 1901, s. 96-99.

 Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Farmaceutycznego za rok 1901-szy. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1902, s. 95-97.

Sprawozdanie z czynności Warszawskiego Towarzystw Farmaceutycznego za rok 1903-ci. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1904, s. 37-67.

Sprawozdanie z czynności Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za rok 1905. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1906, s. 3-5.

Sprawozdanie z działalności warsz. Tow. Farmaceutycznego za rok 1907. „Wiadomości Farmaceutyczne"1908, s. 1–3.

Sprawozdanie z działalności warsz. Tow. Farmaceutycznego za rok 1909. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1910, s. 21–23.

Sprawozdanie z działalności Warsz. Tow. Farmaceutycznego za rok 1911. „WiadomościFarmaceutyczne” 1912, s. 19-21.

[M.] Stypiński: Dziewiąte Ogólne posiedzenie Towarzystwa farmaceutycznego Warszawskiego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1897 s. 546-547.

[M.] Stypiński: Piąte Ogólne posiedzenie Towarzystwa farmaceutycznego Warszawskiego. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1897, s. 254-255.

Szóste Ogólne Posiedzenie Towarzystwa farmaceutycznego Warszawskiego. „WiadomościFarmaceutyczne"1899, s. 291-293.

Szóste Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „WiadomościFarmaceutyczne” 1909, s. 259-260.

Szóste Ogólne posiedzenie Warsz. Tow. Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1911, s. 405-408.

Trzecie Ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1910, s. 152-158.

Trzecie ogólne posiedzenie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1913, s. 221–22.

Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Instytucje Pokrewne i z inicjatywy T-wa powstałe w perspektywie 1859-1834, Warszawa 1934 (dodatek do WF).

S. [S. Weil?]: Praktyczny kurs badania środków spożywczych. „WiadomościFarmaceutyczne” 1911, s. 369-370.

St. W. [Weil]: Pod adresem towarzystw farmaceutycznych i ogółu farmaceutów. WAŻNE ZADANIE. „WiadomościFarmaceutyczne” 1911, s. 385-387.

S. Weil: Nasze zadania. „Wiadomości Farmaceutyczne" 1910, 168–72.

[S. Weil]: Sprawozdanie z czynności laboratorium chem. warsz. Tow. Farm.. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1913, s. 142–44.

Wiadomości bieżące. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1898, s. 160.

E. Więckowska: Pracownicy apteczni w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. [w:] Zawód Farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa - Katowice 2006, s.105-116.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, s. 63 - 90

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Chemical-Analytical Laboratory of the Warsaw Pharmaceutical Society in the years 1897–1914

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3870-3679

Anna Trojanowska
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3870-3679 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

Publikacja: 29.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Trojanowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1398

Liczba pobrań: 1175