FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Badania Włodzimierza Kulczyckiego nad chorobami koni tramwajowych we Lwowie w latach 1891–1905

Data publikacji: 19.12.2023

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Tom 68, Numer 4, s. 89 - 111

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.044.18786

Autorzy

,
Urszula Kozłowska
Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński
https://orcid.org/0000-0001-5444-5847 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Tomasz Sikorski
Uniwersytet Szczeciński, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-3090 -0793 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Volodymyr Kulchytsky’s Studies on Tramway Horse Diseases in Lviv in 1891–1905

Volodymyr Kulchytsky (Włodzimierz Kulczycki, 1852–1936) was a veterinarian, zoologist, prominent mammal anatomist, professor, pro-rector and rector of the Academy of Veterinary Medicine in Lviv. From 1882 to 1934 he worked at the Lviv Academy of Veterinary Medicine, first as an assistant, then as a lecturer, and from 1906 as a professor, head of the Department of Descriptive Anatomy, Topography, Histology and Embryology (later, after changes, the Department of Comparative Anatomy). He also worked as a veterinarian at the Lviv Horse Tram Society, as a city veterinarian and as a veterinarian for controlling cattle and meat on the Lviv railroads. Kulchytsky’s scientific output comprises about 60 publications (brief research papers, studies and scientific articles, discussions, reviews, etc.) on topics ranging from zoology, mammal anatomy, and parasites of oriental carpets. A completely unknown part of Kulchytsky’s scientific biography was the hippiatric research conducted on the morbidity of locomotive transport animals. The statistics he compiled included, first and foremost, a list of diseases of tramway horses, taking into account pathological conditions directly related to the type of work performed. The documentation makes it possible to indicate the relationship between the work performed (norms and dimension of work), the city’s topography, the construction of the tramway infrastructure, and the morbidity of streetcar horses.

Bibliografia

Źródła

Bant A.J., Włodzimierz Kulczycki, Wspomnienie pośmiertne, „Przegląd Weterynaryjny” 1936, nr 5, s. 266.

Egzamin dojrzałości w Kołomyi, „Gazeta Narodowa” 26.07.1881, nr 168, s. 3.

Gajewski S., Pół wieku Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych w Małopolsce 1886–1935, „Przegląd Weterynaryjny” wyd. jubileuszowe 12.1936, s. 23–65.

Ginsberg A., Śp. Rektor prof. dr Włodzimierz Kulczycki, „Przegląd Weterynaryjny” 1936, nr 5, s. 323.

Jednokonne wozy tramwajowe, „Miesięcznik galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt” 1886, nr 11, s. 175.

Kadyi H., Rozwój i działalność C. K. Szkoły Weterynaryi we Lwowie od jej założenia w r. 1881 aż do końca roku szkolnego 1893/4 z jedną tablicą, Lwów 1895.

Katalog wystawy kobierców mahometańskich, ceramiki azjatyckiej i europejskiej, urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1934.

Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, t. 2, 1898/9–1909/10, red. W. Hahn, Lwów 1912.

Królikowski S., Spis przedmiotów wystawionych w oddziale weterynaryjnym Wystawy Przyrodniczo-Lekarskiej i Hygienicznej we Lwowie w r. 1907., „Przegląd Weterynarski”1907, nr 8–9, s. 297–318.

Królikowski S., X Zjazd przyrodników i lekarzy polskich, „Przegląd Weterynarski” 1907, nr 8–9, s. 287–297.

Kulczycki W., Accessorische Sehnen des musculus extensor digitorum communis beim Pferde und die morphologische Bedeutung derselben, „Österreichische Zeitschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde” 1889, t. 3, s. 1501–1509.

Kulczycki W., Afganistan i kraj Turkomański. Szkice etnograficzne, Lwów 1885.

Kulczycki W., Anakonda, „Ognisko Domowe. Czasopismo literackie, artystyczne, naukowe i społeczne” 1886, nr 64, s. 57–58.

Kulczycki W., Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Gebetsteppiche, hauptsächlich aufgrund eigener Teppichsammlung, Lamberg 1914.

Kulczycki W., Die Hautarterien des Hundes, „Anatomischer Anzeiger” 1889, t. 6, s. 276–282.

Kulczycki W., Homologia kończyn przednich i tylnych, „Przegląd Weterynarski” 1901, nr 1, s. 1–9, 1901, nr 2, s. 33–38, 1901, nr 3, s. 81–89, 1901, nr 4, s. 123–129.

Kulczycki W., Indjanie Wenezueli, Guyany i Brazylii. Szkice etnograficzne, Lwów 1886.

Kulczycki W., Kobierce wschodnie XVII wieku w Muzeum Stauropigijnem we Lwowie, Kraków 1910.

Kulczycki W., Ks. Zeller o darwinizmie, „Kurier Lwowski” 10.12.1884, nr 343, s. 2.

Kulczycki W., Lwowska Akademja Medycyny Weterynaryjnej w czasie wojen od r. 1914–1920, „Przegląd Weterynaryjny” 1932, nr 4, s. 155–168.

Kulczycki W., Lwowska Akademja Weterynarji w okresie inwazyi rosyjskiej, „Przegląd Weterynarski” 1919, nr 1, s. 1–7 [edycja broszurowa: Lwowska Akademja Weterynarji w okresie inwazyi rosyjskiej, Lwów 1919].

Kulczycki W., Materjały do fauny skorupiaków krajowych (Asellidae), Lwów 1885.

Kulczycki W., Materjały do monografii skorupiaków liścionogich. Rodzina Branschipodidae, Lwów 1885 [odbitka z „Kosmosu. Czasopisma Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika”].

Kulczycki W., Mięśnie skórne u psa (z dwoma tablicami litogr.), „Przegląd Weterynarski” 1895, nr 2, s. 33–44.

Kulczycki W., Owady pasożytujące u ludzi i zwierząt domowych. Z 96 rysunkami na 6 tablicach i z 1 tabelą przeglądową, Lwów 1892.

Kulczycki W., Pierwotniaki pasożytnicze i chorobotwórcze z 148 rycinami i 2 tabelami poglądowymi, Lwów 1906 [powielany przedruk z „Przeglądu Weterynarskiego”].

Kulczycki W., Przyczynki do historii rozwoju zrębu barkowego u ptaków, „Kosmos” 1903, r. 18, s. 44–66.

Kulczycki W., Przypadek ectopia cordis u cielęcia, „Polskie Archiwum Nauk Biologicznych i Lekarskich”, 1902, t. 1, z. 1, s. 237–240.

Kulczycki W., Ścięgna dodatkowe mięśnia prostującego palec u konia i ich znaczenie morfologiczne (z I tablicą litografowaną), „Przegląd Weterynarski” 1889, nr 7, s. 169–178.

Kulczycki W., Tętnice skórne psa, Lwów 1889 [przedruk z: „Przegląd Weterynarski” 1889, nr 5, s. 118–123].

Kulczycki W., Tierärzlichte Hochschule in Lamberg während der zehnmonatlichen russischen Invasion, „Deutsche Tierärztliche Wochenschrift” 1915, t. 23, s. 289–290.

Kulczycki W., Worki powietrzne u ptaków pod względem autonomicznym i fizyologicznym, „Przegląd Weterynaryjny” 1889, nr 6, s. 141–146, nr 8, s. 200–204, nr 9, s. 209–217, nr 10, 238–241.

Kulczycki W., Wrodzony utwór skórny kształtu klamry wołu, „Przegląd Weterynarski” 1900, nr 6, s. 181–184.

Kulczycki W., Wspomnienia z pierwszych lat lwowskiej uczelni weterynaryjnej, „Przegląd Weterynaryjny” 1932, nr 6, s. 299.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za czas od 1 lipca 1891 do 1 stycznia 1892, „Przegląd Weterynarski” 1892, nr 11, s. 270–272.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za rok 1893, „Przegląd Weterynarski” 1894, nr 5, s. 138–139.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za rok 1894, „Przegląd Weterynarski” 1896, nr 3, s. 66–67.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za rok 1895 i 1896, „Przegląd Weterynarski” 1897, nr 3, s. 66–68.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za lata: 1897, 1898, 1899 i 1900, „Przegląd Weterynarski” 1901, nr 10, s. 325–335.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za rok 1901 i 1902, „Przegląd Weterynarski” 1904, nr 2, s. 46–49.

Kulczycki W., Wykaz statystyczny chorób u koni tramwajowych we Lwowie za rok 1903, 1904 i 1905, „Przegląd Weterynarski” 1906, nr 8–9, s. 305–310.

Kulczycki W., Wymoczki (Infusoria) żyjące w żołądku przeżuwaczów, „Przegląd Weterynarski” 1899, nr 7, s. 176–182, 1889, nr 8–9, s. 201–212.

Kulczycki W., Zur Entwickelungsgeschichte des Schultergürtels bei den Vögeln mit besonderer Berücksichtigung des Schlüsselbeines (Gallus, Columba, Anas), „AnatomischerAnzeiger” 1901, t. 19, s. 577—590.

Kulczycki W., Zur Entwickelungsgeschichte des Schusselbeines und der Hautmuskulatur bei den Vogelnind im besonderen beim Kanarienvogel, „Anatomischer Anzeiger” 1908, t. 32, s. 125–129.

Langie K., Koń, jego budowa, wychów, okucie i najważniejsze choroby. Praktyczny podręcznik dla gospodarzy wiejskich , szkół rolniczych i wojskowych, Kraków 1920.

Markowski Z., Akademja Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie w dziesięcioleciu odrodzonego państwa 1918–1928, „Przegląd Weterynaryjny” 1928, nr 11–12, s. 473–481.

Nusbaum-Hilarowicz J., Pamiętniki przyrodnika: autobiografia, Lwów [1921].

O leczeniu chorób koni, bydła, świń, opiec i psów. Wykład popularny dla użytku gospodarzy, Wadowice 1871.

Pięćdziesięciolecie Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, „Przegląd Weterynaryjny” 1932, nr 6, s. 295–296.

Ponicki F., Szpilman J., VIII Międzynarodowy Kongres Weterynarski w Peszcie, „Przegląd Weterynaryjny” 1905, nr 8–9, s. 347.

Porządek jazdy dla tramwaju, „Miesięcznik galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt” 1886, nr 6, s. 92–93.

Romer E., 1875 – 1899. Dwudziestopięciolecie Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego imienia Kopernika, „Kosmos” 1900, t. 25, s. 297.

Rozmaitości, „Miesięcznik galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt” 1895 nr 2, s. 29–30.

Runge S., Włodzimierz Kulczycki (27 III 1862–10 V 1936), „Wiadomości Weterynaryjne” 1936, nr 15, s. 263–267.

Seifman P., Dzieje założenia Szkoły Weterynaryi we Lwowie, Lwów 1886.

Seifman P., Dzieje założenia we Lwowie Szkoły Weterynaryi, „Przegląd Weterynarski” 1886, nr 5, s. 102–105, 1886, nr 6, s. 122–125, 1886, nr 7, s. 149–151.

Seifman P., Zdanie sprawy o Szkole Weterynaryi we Lwowie za pięcioletni okres jej istnienia od roku szkolnego 1881/2 do 1885/6 włącznie z podaniem wiadomości dotyczących rokowań tego zakładu, Lwów 1886.

Sprawozdanie z Posiedzeń Naukowych w Sekcyach X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie, red. W. Sieradzki, Lwów 1908.

Sprawy Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego, „Przegląd Weterynarski” 1889, nr 4, s. 93.

Szpilman J., Zakaźne zapalenie płuc u koni (zaraza piersiowa), „Przegląd Weterynarski” 1911, nr 1, s. 3–6.

Śmierć wybitnego uczonego lwowskiego, „Gazeta Lwowska” 13.05.1936, nr 109, s. 3.

VIII Międzynarodowy Kongres Weterynarski w Budapeszcie, „Przegląd Weterynaryjny” 1905, nr 11, s. 418–421.

VIII Międzynarodowy Kongres Weterynarski w Budapeszcie, „Przegląd Weterynaryjny” 1905, nr 12, s. 448–451.

VIII Międzynarodowy Kongres Weterynarski, „Przegląd Weterynaryjny” 1905, nr 5, s. 213.

Wschód Mahometański. Wystawa kobierców i innych wyrobów przemysłu artystycznego ze zbiorów lwowskich, urządzona staraniem Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych i Muzeum Przemysłu Artystycznego, Lwów 1928.

Wyciąg z protokołu posiedzeń Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie. Posiedzenia dnia 10 lutego 1885 r., „Kosmos” 1885, t. 10, s. 100.

X Zjazd przyrodników i lekarzy polskich we Lwowie w r. 1907, „Przegląd Weterynarski” 1907, nr 2, s. 58–64.

 

Literatura przedmiotu

Bartnik Ł., Czapnik M., Historia komunikacji tramwajowej w Gdańsku 1864–2012, Gdańsk 2008–2013.

Bonusiak A., Lwów w latach 1918–1939. Ludność – przestrzeń – samorząd, Rzeszów 2000 (Galicja i jej dziedzictwo, t. 13).

Brzęk G., Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Warszawa, Wrocław 1994.

Brzęk G., Materiały do historii zoologii w Polsce 1860–1918, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B: Historia Nauk Biologicznych i Medycznych” 1970, z. 19, s. 13–80.

Brzozowski S., Nauki rolnicze, [w:] Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce, red. B. Suchodolski, Z. Skubała-Tokarska, E. Rybka et al., Warszawa 1983, s. 481–564.

Brzozowski S., Warunki rozwoju nauki polskiej w kraju (1860–1918), [w:] Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, red. B. Jaczewski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987, s. 13–57.

Bujko A., Baran S., „Przegląd Weterynaryjny” jako forma konsolidacji polskiego środowiska weterynaryjnego we Lwowie. Nie tylko o weterynarii, „Echa Przeszłości” 2019, nr 2, s. 233–247, DOI 10.31648/ep.5758.

Chrószcz A., Janeczek M., Weterynaria na ziemiach polskich, [w:] Historia weterynarii i deontologia, red. M. Janeczek, A. Chrószcz, T. Ożóg, N. Pospieszny, Warszawa 2012, s. 263–271.

Chrzanowska W., Osiągnięcia i działalność naukowa Polskiej Uczelni Weterynaryjnej we Lwowie 1881–1939, Wrocław 2002 (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 434. Rozprawy 186).

Dywan T., Miejskie zakłady i obiekty infrastruktury technicznej Lwowa w latach 1858–1918, Łódź 2022.

Dywan T., Transport publiczny we Lwowie w latach 1879–1914. O problematyce wdrażania nowoczesnej infrastruktury miejskiej w Galicji, „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2021, t. 82, s. 69–104, DOI 10.12775/rdsg.2021.03.

Dzikowski A., Political and Scientific Support for the Establishment of the Veterinary School in Lwów, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja / Culture – Sociecty – Education” 2020, nr 1 (17), s. 117–126, DOI 10.14746/kse.2020.17.5.

Gamota A., Historia lwowskiej uczelni i ocalenie jej zasobów historycznych, [w:] Dawna medycyna i weterynaria. Pacjent, red. M.Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, Chełmno 2011, s. 449–454.

Grin-Piszczek E., Włodzimierz Kulczycki – uczony, weterynarz, kolekcjoner, „Nasz Przemyśl” 2018, nr 6, s. 41.

Gryglewski R.W., Ludwik Karol Teichmann jako preparator, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, t. 59, z. 3, s. 37–66.

Historia weterynarii i deontologia, red. M. Janeczek, A. Chrószcz, T. Ożóg, N. Pospieszny, Warszawa 2012.

Janeczek M., Chrószcz A., Choroby zakaźne i ich zwalczanie, [w:] Historia weterynarii i deontologia, red. M. Janeczek, A. Chrószcz, T. Ożóg, N. Pospieszny, Warszawa 2012, s. 365–373.

Janicka I., Wileński tabor konny w XIX i na początku XX wieku, [w:] Jaki koń jest, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności, red. A. Łysiak-Łątkowska, M. Lisiewicz, Gdańsk 2017, s. 52–66.

Judek J., Historia szkolnictwa weterynaryjnego w Polsce do 1939 r., „Życie Weterynaryjne” 2021, nr 5, s. 359–362.

Kalinowski M., Grądzki Z., Jarosz Ł., Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego koni – aktualny stan wiedzy, „Medycyna Weterynaryjna” 2015, nr 2 (71), s. 80–81.

Kita J., Markowska-Daniel I., Immunoprofilaktyka grypy koni, „Życie Weterynaryjne” 2017, nr 7 (92), s. 489–492.

Kluczewska-Wójcik A., Orientalisme versus orientalité. La nouvelle appréciation des arts l’Islam en Pologne au début du XXe siècle, [w:] À l’orientale: Collecting, Displaying and Appropriating Islamic Art and Architecture in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, red. F. Giese, M. Volait, A.V. Braga, Boston 2020, s. 48–61, DOI 10.1163/9789004412644_007.

Kosiek Z., Kulczycki Włodzimierz – Sas (1862–1936), PSB w. 16, s. 136–137.

Kucharski A., Prawa epidemii. Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają, Warszawa 2020.

Latos T., Tramwaj konny w Krakowie (1882–1901), [w:] Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, red. E. Orman, G. Nieć, Kraków, Warszawa 2009 (Regiony, Historia, Kultura, t. 6), s. 267–280.

Lesicz P., Tramwaje konne w Wilnie. Od pomysłu do realizacji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2018, nr 4, s. 487–501.

Lubryczyński Ł., Gańko K.W., Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku, Warszawa 2016.

Millak K., Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394–1918, Lublin, Warszawa 1960–1963.

Mueller E., Woeckner A., Dermatophilus congolensis, patogen wywołujący grudę u koni, „Weterynaria w Praktyce” 2009, nr 6, s. 68–69.

Perenc A., Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, Wrocław 1958.

Piotrowicz-Kulczycka A., Dzieje kolekcji dywanów wschodnich Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, „Ziemia” 1979, nr 3, s. 164–173.

Piotrowicz–Kulczycka A., Dzieje kolekcji kobierców wschodnich Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, [w:] Kobierce i tkaniny wschodnie kolekcji Kulczyckich. Katalog, red.M. Podlodowska-Redlewska, Kraków 2006, s. 9–14.

Polańska H., Konie w ruchu miejskim Warszawy w XIX i XX wieku (do 1945 r.), [w:] Jaki koń jest, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności, red. A. Łysiak-Łątkowska, M. Lisiewicz, Gdańsk 2017, s. 23–39.

Stegner T., „Na owsianym napędzie”. Z dziejów tramwajów konnych na ziemiach polskich, [w:] Jaki koń jest, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności, red. A. Łysiak-Łątkowska, M. Lisiewicz, Gdańsk 2017, s. 40–51.

Polańska H., Początki komunikacji miejskiej w Warszawie. Tramwaje konne 1866–1908, Warszawa 2016.

Rechłowicz M., Szajner J., Początki tramwajów lwowskich (1880–1896), [w:] Archeologia przemysłowa w Polsce, t. 4, red. S. Januszewski, Wrocław 2013, s. 85–114.

Rechłowicz M., Tramwaje lwowskie 1880–1944, Łódź 2020.

Redzik A., Duda R., Mudryj M. et al., Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. wstęp i zakończenie A. Rudnik, Kraków 2015, s. 743–758.

Redzik A., Szkic z dziejów szkolnictwa wyższego we Lwowie, „Niepodległość i Pamięć” 2006, nr 24, s. 93–109.

Rogalski T., Prace największego polskiego anatoma na tle dawniejszych i współczesnych mu osiągnięć w zakresie wiedzy morfologicznej, „Archiwum Historii Medycyny” 1957, t. 20, z. 1–2, s. 45–126.

Sielicki T., Nowatorstwo czy false start? Pierwsze omnibusy konne we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2020, nr 2, s. 5–33.

Sielicki T., Wrocławskie tramwaje konne, Łódź 2017.

Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 1, Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, red. B. Sordylowa, Wrocław 1990.

Sokołowska-Pituchowa J., Niektóre metody badań anatomicznych Teichmanna, „Folia Morphologica” 1969, t. 28, z. 2, s. 363–370.

Sroka S.T., Nauki weterynaryjne we Lwowie do roku 1945, Rzeszów 1999.

Staśkiewicz G., Szkolnictwo weterynaryjne, [w:] Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii, red. S. Tarczyński, Warszawa 1990, s. 98–145.

Szczech B., Z dziejów komunikacji tramwajowej i autobusowej na Górnym Śląsku do połowy XX wieku, Katowice 2013.

Śliwa J., Egipskie piramidy w polskim krajobrazie. Grobowiec rodziny Kulczyckich w Międzybrodziu koło Sanoka, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2007, t. 52, s. 499–503.

Wachholz L., Ludwik Teichmann. Szkic biograficzno-historyczny, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1930, t. 10, z. 1, s. 34–62.

Walczak D., Warszawskie tramwaje konne 1866–1908, Warszawa 2016.

Wojcieszak J., Rozwój komunikacji tramwajowej w Polsce, „TTS. Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 7–8, s. 8–34.

Wróblewski Z., Gamota A., Lwowski koń tramwajowy jako pacjent, [w:] Dawna medycyna i weterynaria. Pacjent, red. M.Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, Chełmno 2011, s. 367–376.

Wróblewski Z., Gamota A., Vyniarska A., Górski T., 140. Rocznica otwarcia szkoły weterynaryjnej we Lwowie, „Życie Weterynaryjne” 2021, nr 11, s. 782–789.


 

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, s. 89 - 111

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Volodymyr Kulchytsky’s Studies on Tramway Horse Diseases in Lviv in 1891–1905

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5444-5847

Urszula Kozłowska
Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński
https://orcid.org/0000-0001-5444-5847 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński

https://orcid.org/0000-0002-3090 -0793

Tomasz Sikorski
Uniwersytet Szczeciński, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-3090 -0793 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Szczeciński, al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin

Publikacja: 19.12.2023

Otrzymano: 16.04.2023

Zaakceptowano: 15.07.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Urszula Kozłowska (Autor) - 50%
Tomasz Sikorski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 283

Liczba pobrań: 246