FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kompendium wiedzy o autorach kalendarzy i ich dziełach

Data publikacji: 20.12.2021

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 247 - 256

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.21.037.14801

Autorzy

Justyna Rogińska
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-7152-4851 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, cz. 1, Einführung und Verzeichnisse, Jena 2020 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 9), ss. 407.

Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, cz. 2, Kalendermacher Achalm – Heldvader, Jena 2020 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 9), ss. 501.

Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, cz. 3, Kalendermacher Heller – Reinstein, Jena 2020 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 9), ss. 501.

Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, cz. 4, Kalendermacher Reisacher – Zorawsky, Jena 2020 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 9), ss. 504.

Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750, www.presseforschung.uni-bremen.de/dokuwiki/doku.php?id=Startseite [dostęp 18.03.2021].


The article discusses the publications of Klaus-Dieter Herbst, crowning nearly twenty years of his research on early modern calendars. These unique works are presented in two versions: in the ninth volume of a series titled Acta Calendariographica – Forschungsberichte, published in 2020, and the website that has been systematically updated since 2014. The printed version includes an introduction to calendar matters (Part One) and a three-part biographical and bibliographic dictionary, devoted to the calendar makers, their career paths, family relationships, and calendar and publication achievements. The article outlines the specifics and structure of this publication, pointing to the ingenious solutions employed there and interesting problems raised.

Słowa kluczowe

Bibliografia

[Bandtkie J.S.], Nowy słownik kieszonkowy niemiecko-polsko-franzuski. Nowa edycya zupełnie poprawiona, t. 1, Wrocław 1839.
Bryłka-Jesionek A., Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog, Katowice 2018.
Deutsche Presseforschung Bremen, deutsche-presseforschung.net [dostęp 06.04.2021].
Die Korrespondenz des Astronomen und Kalendermachers Gottfried Kirch (1639–1710), t. 1–3, red. K.-D. Herbst, Jena 2006.
GEPRIS – Geförderte Projekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS [dostęp 06.04.2021].
Gorczyńska M., Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–1821), Lublin 1999.
Gottfried Kirch (1639–1710) – Astronom und Kalendermacher, gottfried-kirch-edition.de [dostęp 06.04.2021].
Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher, cz. 1–4, Jena 2020 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 9).
Herbst K.-D., Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750, www.presseforschung.uni-bremen.de/dokuwiki/doku.php?id=Startseite [dostęp 06.04.2021].
Herbst K.-D., Die Kalendermacher – Namen, Leumund, sozialer Status, [w:] Schreibkalender und ihre Autoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850), red. K.-D. Herbst,
W. Greiling, Bremen 2018 (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, t. 124), s. 19–43.
Herbst K.-D., Die Schreibkalender im Kontext der Frühaufklärung, Jena 2010 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 2).
Herbst K.-D., Verzeichnis der Schreibkalender des 17. Jahrhunderts, Jena 2008 (Acta Calendariographica – Forschungsberichte, t. 1).
Janik M., Kalendariografia polska od XVI–XVIII wieku. Próba typologii, [w:] Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 9–52.
Jordan J.P., Dokladny słowniczek polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Lipsk [b.r.].
journals@UrMEL, zs.thulb.uni-jena.de [dostęp 06.04.2021].
Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 3, Lwów 1857.
Mrongowiusz K.C., Dokładny niemiecko-polski słownik, Königsberg 1854.
Rok B., Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985 (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 606, Historia, 37).

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, s. 247 - 256

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Handbook of Calendar Makers and Their Works

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7152-4851

Justyna Rogińska
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-7152-4851 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 20.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Justyna Rogińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 745

Liczba pobrań: 507