FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Magdalena Grenda-Kurmanow, Zielniki. Ochrona i konserwacja. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2023, ss. 286

Data publikacji: 02.04.2024

Issue 4

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, s. 251 - 253

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.050.18792

Autorzy

Piotr Köhler Orcid

Słowa kluczowe

Bibliografia

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, s. 251 - 253

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Magdalena Grenda-Kurmanow, Zielniki. Ochrona i konserwacja. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2023, pp. 286

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0001-8713-0817

Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Köhler ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 1