FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Sprawozdanie z działalności Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk za okres od 21 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2023 r.

Data publikacji: 02.04.2024

Issue 4

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, s. 271 - 273

https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.23.053.18795

Autorzy

Bożena Kosińska

Słowa kluczowe

Bibliografia

Informacje

Informacje: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, s. 271 - 273

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sprawozdanie z działalności Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk za okres od 21 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2023 r.

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Bożena Kosińska ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 1