FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zeszyty Glottodydaktyczne

Jagiellońskiego Centrum Językowego

opis
Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

Numery

przejdź do numeru Następne

Zeszyt 12 (2023)

Data wydania: 29.11.2023

Redaktor naczelny: Marek Hermann

Czasopismo dofinansowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt Okładki: Katarzyna Manecka

Zawartość numeru

Małgorzata Grabania-Mukerji

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 12 (2023), 2023, s. 119 - 121

https://doi.org/10.4467/27204812ZG.23.011.18712
Czytaj więcej Następne
Przejdź do tego numeru