FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022 Następne

Data wydania: 14.09.2022

Opis

Zebrane w tym numerze Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ artykuły stanowią pokłosie dwóch konferencji. Część pierwsza poświęcona jest międzynarodowej konferencji metodycznej Cracow Language Teaching Staff Training Week zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 2-6 lipca 2018 roku. Uczestniczyło w niej trzydziestu akademickich nauczycieli języków obcych z trzynastu krajów europejskich. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego nauczania języków obcych, a w szczególności przedyskutowanie problemów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu języków obcych, zagadnień dotyczących nauczania języka akademickiego oraz języków specjalistycznych, jak też problematyki tzw. autonomicznego uczenia się. Część drugą tego numeru Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ tworzą teksty oparte na wystąpieniach podczas zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe glottodydaktycznej konferencji latynistycznej „Polacy nie gęsi, też łacinę znają”, która odbyła się 14 września 2018 r. Zebrane w tym numerze Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ artykuły ukazują wiele nowatorskich sposobów nauczania języków obcych (nowożytnych – na przykładzie języka angielskiego oraz łaciny) - i mogą być źródłem wielu cennych wskazówek praktycznych dla lektorów.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Hermann Orcid

Redaktor językowy Guy Torr

Zawartość numeru

Katarzyna Machała

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 11 (2022), 2022, s. 23 - 47

Czytaj więcej Następne

Katarzyna Opiela

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 11 (2022), 2022, s. 49 - 102

Czytaj więcej Następne

Dominik Łaciak

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 11 (2022), 2022, s. 115 - 130

Czytaj więcej Następne