FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 Następne

Data wydania: 03.11.2009

Opis

Publikacja jest plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych i próba podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia i poprawienia skuteczności zajęć językowych. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związane z nauczaniem języka angielskiego, niemniej wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu innych języków.

Zebrane ćwiczenia i gry językowe są adresowane do osób dorosłych, które mogą się wykazać co najmniej podstawową znajomością języka obcego, jednak niektóre z nich można wykorzystać na niższych poziomach nauczania, także na zajęciach z dziećmi.

Część prac jest poświęcona nauczaniu języka specjalistycznego i adaptacji tekstu specjalistycznego, co z pewnością zainteresuje tych, którzy uczą studentów lub prowadzą kursy przeznaczone dla określonych grup zawodowych.

Autorzy mają nadzieję, że książka pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Irena Polańska

Zawartość numeru

Anna Chowaniec-Inglot

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Iwona Podgórska-Sasin

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 29 - 37

Czytaj więcej Następne

Mirosław Kruk

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 47 - 56

Czytaj więcej Następne

Irena Polańska-Łuczyk

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 63 - 72

Czytaj więcej Następne

Ewa Szupelak

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 105 - 108

Czytaj więcej Następne

Wioletta Rożnawska

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 129 - 168

Czytaj więcej Następne

Renata Jawniak

Zeszyty Glottodydaktyczne, Zeszyt 1 (2009) , 2009, s. 169 - 177

Czytaj więcej Następne